2014
Milan Expo 2015 Korea Pavilion Proposal
SIZE  M
PROGRAM  EXPO
LOCATION  MILAN
CLIENT  KOTRA
YEAR  2014